Adatvédelmi politika

A DóraTanár.hu weboldala (www.doratanar.hu) szabadon böngészhető, bizonyos szolgáltatások, ingyenesen letölthető anyagok azonban egyedi azonosítók és személyes adatok megadása után vehetők igénybe. A weboldalon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, ezeknek az adatoknak a megadásáról mindenki saját felelősségére dönt. Amennyiben az alábbiakban felsorolt adatvédelmet valaki nem tartja kielégítőnek, úgy kérjük, ne adja meg adatait, akkor sem, ha emiatt le kell mondania a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és rögzítésre került személyes adatok kezelése tekintetében a DóraTanár.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta, és a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét. A személyes adatok a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén megsemmisítésre kerülnek.

A DóraTanár.hu kérhet a szolgáltatás igénybevételéhez nem feltétlenül szükséges adatokat, melyek megadása opcionális. Ilyenkor az adatkérés célját a szolgáltató egyértelműen tudatja, és a válaszokat kizárólag az előre meghatározott célokra használja fel. Amennyiben az adatszolgáltató megadja ugyan az adatokat, de nem engedélyezi a szolgáltató számára, hogy a megadott adatok alapján később is felvegye vele a kapcsolatot, a kérést a szolgáltató tiszteletben tartja.

A DóraTanár.hu partneri, hallgatói vagy regisztrált felhasználói adatokat nem hoz nyilvánosságra.

A DóraTanár.hu weboldalainak szolgáltatásait igénybe vevő személy elfogadja, hogy a szolgáltatásokat nem használhatja gazdasági tevékenységre vagy annak elősegítésére, folyamatos üzletszerzésre, illetve annak elősegítésére. Elfogadja továbbá, hogy az ingyenes szolgáltatások üzemeltetési költségeinek előteremtése érdekében a szolgáltatások weboldalain és leveleiben reklámanyagok jelenhetnek meg.

A DóraTanár.hu nem vállalnak felelősséget azért, ha a szolgáltatások igénybevevői számítógépes vírusfertőzés áldozataivá válnak. Ez a felelősséget még azoknál a szolgáltatásoknál sem vállalható fel, amelyeket vírusvédő szoftver óv, mivel az ilyen típusú felelősséget a vírusvédő szoftverek forgalmazói is elhárítják maguktól.